طریقه نصب سنگریزه تاپ تایل

آلیاژگالوالیوم

.گالوالیوم آلیاژی است از آلومینیوم، فولاد و روی که شامل مقداری سیلیکون نیز می باشد
.آلیاژفوق ،دارای برتری های ممتاز و ویژه ای نسبت به ورق گالوانیزه وانواع مشابه می باشد

Cمشخصات فنی مدل

mmطول اصلی :1335

mmطول مفید : 1257

mmعرض مفید : 370

پوشش : 2/15 تایل درهرمترمربع

Kgوزن هرعدد :3

Uمشخصات فنی مدل

mmطول اصلی : 1318

mmطول مفید :1275

mmعرض مفید :365

پوشش :2/15تایل در هرمترمربع

Kgوزن هر عدد:3


مراحل نصب روزر تایل (ورق سنگریزه)  به صورت تصویری 

 

اطلاعات بیشتر در ارتباط با سنگریزه روزر تاپ تایل را می توانید در صفحه معرفی این محصول مطالعه بفرمایید.

بالا