طریقه نصب سنگریزه تاپ تایل

آلیاژگالوالیوم

.گالوالیوم آلیاژی است از آلومینیوم، فولاد و روی که شامل مقداری سیلیکون نیز می باشد
.آلیاژفوق ،دارای برتری های ممتاز و ویژه ای نسبت به ورق گالوانیزه وانواع مشابه می باشد

Cمشخصات فنی مدل

mmطول اصلی :1335

mmطول مفید : 1257

mmعرض مفید : 370

پوشش : 2/15 تایل درهرمترمربع

Kgوزن هرعدد :3

Uمشخصات فنی مدل

mmطول اصلی : 1318

mmطول مفید :1275

mmعرض مفید :365

پوشش :2/15تایل در هرمترمربع

Kgوزن هر عدد:3


مراحل نصب روزر تایل (ورق سنگریزه)  به صورت تصویری 

 

اطلاعات بیشتر در ارتباط با سنگریزه روزر تاپ تایل را می توانید در صفحه معرفی این محصول مطالعه بفرمایید.

طریقه نصب سنگریزه تاپ تایل - 5.0 out of 5 based on 7 votes

نظر خود را در ارتباط با این مطلب وارد نمایید...

بالا