پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه: مجیدیان باغ تالار گل موکه

متریال: شینگل و آندوویلا

علت استفاده از این محصول:به دلیل قابلیت انعطاف پذیری که دارد شینگل مناسب برای آلاچیق های گرد می باشد و از نظر کارفرما به دلیل رنگ سایه روشن داشتن این محصول متناسب با ساختمان تالار می باشد.

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها