پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال: آندوپلاس ذوزنقه ای مناسب برای دیوار

محل پروژه: سرخرود

کارفرما: قدمی

متراژ: 600 متر

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها