پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال: سقف شینگل

محل پروژه سقف شیبدار: لواسان

کارفرما: مهندس پور خیاط

علت استفاده از این محصول در اجرای سقف شیروانی: به دلیل رنگ خاص این محصول و زیبائی که دارد

 پروژه: بکارگیری شینگل در نمای ساختمان (استفاده از نمای شینگل) و همینطور سقف ویلا

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها