پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه: شهریار

متریال: شینگل

کارفرما : مهندس دمیرچی

علت استفاده: به دلیل زیبایی و دارا بودن انعطاف پذیری قابلیت استفاده هم در سقف شیروانی و نیز نمای ساختمان را دارد. نمای شینگل زیبایی خاصی به این ساختمان داده است.

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها