پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال: شینگل ترک فلکسی طوسی رنگ و تخته OSB

محل پروژه سقف شیبدار: شهرک طاووسیه

کارفرما: مهندس کوهین

متراژ اجرای سقف شیروانی: 250 متر

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها