پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال: سقف شینگل

محل اجرای سقف شیروانی: لواسان

کارفرما: مهندس پور خیاط

علت استفاده از این محصول در سقف شیبدار: به دلیل رنگ خاص این محصول و زیبائی که دارد

پروژه: بکارگیری شینگل در نمای ساختمان (استفاده از نمای شینگل) و همینطور سقف شیروانی ویلا

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها