پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه: باغ آرین

متریال:ورق سنگریزه

علت استفاده از این : زیبایی

مساحت پروژه: 530 متر مربع

کارفرما: مهندس لطفی

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها