پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال :ورق PVC طرح ذوزنقه سفید

محل پروژه سقف شیبدار: شهرک صنعتی دانسفهان

کارفرما : جناب آقا مهندس لبیبی

مساحت پروژه سقف سوله : 1020.3

پروژه سقف کارخانه 222

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها