پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال: آندوپلاس ذوزنقه ای سفید مناسب برای پوشش سقف های با دوام

کارفرما: اقای جواهریان

محل پروژه: پل طبیعت

متراژ: 8/000 متر نصب در چند مرحله

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها