پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال: آندوپلاس ذوزنقه ای سفید، مناسب برای آب هوای خیلی گرم

محل پروژه: جزیره خارک

کارفرما: شرکت نفت

مساحت پروژه: 2/200

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها