پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدار: چهارباغ

متریال:آندوویلا

علت استفاده از این محصول: زیبایی محصول

پروژه: آلاچیق 8ضلعی/4 ضلعی / اجرای سقف شیروانی 2شیب و 6ضلعی

کارفرما: جناب آقای دوستی

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها