پوشش بام تخت جمشید

نقشه ی جهان
09121790195

پروژه 10 – به کارگیری آندوویلا در سقف شیبدار

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدار: شهرک زعفرانیه (کرج)

متریال اجرای سقف شیروانی: آندوویلا قهوه ای

کارفرما: مهندس شبستری

 

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها