پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدار: شهرک زعفرانیه (کرج)

متریال اجرای سقف شیروانی: آندوویلا قهوه ای

کارفرما: مهندس شبستری

 

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها