پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه : شهرک زعفرانیه

متریال: سفال

علت استفاده از این محصول : نظر کارفرما

کارفرما: مهندس رستمی

 

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها