پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه : باغ آرین کردان

متریال : شینگل

علت استفاده : سبکی و انعطاف پذیری این محصول در سقف شیبدار

مساحت پروژه سقف شیبدار : 1000 متر

کارفرما: مهندس روحی

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها