پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه : گوهردشت کرج-بیمه نامین اجتماعی اشتهارد-هشتگرد

متریال :  شینگل

علت استفاده از این محصول :  انعطاف پذیری بالا

کارفرما: بیمه نامین اجتماعی اشتهارد و مهندس سلطانپور

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها