پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدار: کردان-باغ آرین

متریال سقف شیروانی مدرنورق سنگریزه

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها