پوشش بام تخت جمشید

نقشه ی جهان
09121790195

پروژه 20 – اجرای سقف شیبدار ورق شیروانی

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدار: کردان

متریال: ورق شیروانی

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها