پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه: تهران – فشم

متریال: شینگل

کارفرما : مهندس آمایه

 پروژه: سقف شیبدار و نمای ساختمان

علت استفاده از این محصول: نمای شینگل زیبایی خاصی به ساختمان می بخشد.

 

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها