پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدار : لواسان

متریال: شینگل زنبوری سبز

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها