پوشش بام تخت جمشید

نقشه ی جهان
09121790195

پروژه 28- به کارگیری شینگل به عنوان آلاچیق 8ضلعی

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه:  استان تهران

متریال: شینگل

پروژه : آلاچیق 8 ضلعی دارای

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها