پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه:  استان تهران  – اشرفی اصفهانی

متریال: شینگل

متراژ: 402 متر

کارفرما: مهندس سلیمانی

علت استفاده از این محصول : زیبایی که در نمای ساختمان نسبت به سایر محصولات داشته و نصب راحت نمای شینگل

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها