پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه:  استان تهران  – اوشان

متریال:شینگل

متراژ:  370متر

کارفرما: مهندس ابهری

علت استفاده از این محصول: به دلیل رنگ نمای ساختمان که به رنگ سفید است، استفاده از شینگل سبز بر روی سقف شیبدار بسیار زیبا جلوه می نماید.

شرح پروژه سقف شیروانی مدرن: سقف 2شیب که دارای شکست و قوس هایی روی سقف میباشد

 

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها