پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه : استان تهران – فشم

متریال: شینگل لمینت دومان هاردال

متراژ : 200 متر

پروژه اجرای سقف شیروانی: به کارگیری سقف شینگل بیشتر مناسب برای پروژه های بزرگ میباشد ولی همانطورکه مشاهده میکنید به یک پروژه سقف شیبدار دو شیب بسیار زیبا جلوه بخشیده است

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها