پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه: تهرانپارس

متریال:  شینگل

کارفرما: مهندس دردشتی

متراژ: 250 متر

علت استفاده از این محصول: انعطاف پذیری و شیک بودن این محصول در نمای ساختمان منجر به استفاده از نمای شینگل در این پروژه شده است.

 

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها