پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال: شینگل زنبوری میکس

محل پروژه: لواسان

کارفرما: مهندس پور خیاط

علت استفاده از این محصول در اجرای سقف شیروانی: نصب آسان

 پروژه: بکارگیری شیب تند با شکست متعدد در سقف شیبدار

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها