پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال آندوویلا قرمز

محل پروژه : لواسان

کارفرما : مهندس پور خیاط

علت استفاده از این محصول در سقف شیبدار: به درخواست کارفرما

 پروژه : بکارگیری آندوویلا در آلاچیق، نما ساختمان و سقف ویلا

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها