پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال:  شینگل

محل پروژه : لواسان

کارفرما : مهندس پور خیاط

علت استفاده از این محصول :مناسب بودن این محصول از جهت زیبایی و آب بندی برای نمای ساختمان

پروژه : بکارگیری نمای شینگل و همین طور استفاده از سقف شینگل در سقف ویلا

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها