پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال شینگل

محل پروژه سقف شیبدار: شهرک افشاریه

کارفرما: مهندس ساکانلو

مساحت پروژه:191 مترمربع

پروژه اجرای سقف شیروانی: سقف ویلا تک شیب

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها