پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدار: شهرک جهان ویلا

متریال: شینگل

پروژه :سقف ویلا 2شیب

مساحت اجرای سقف شیروانی: 370 مترمربع

کارفرما: مهندس هاشمی

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها