پوشش بام تخت جمشید

نقشه ی جهان
09121790195

پروژه 47 – اجرای شینگل در سقف ویلا دو شیب

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدار: شهرک جهان ویلا

متریال: شینگل

پروژه :سقف ویلا 2شیب

مساحت اجرای سقف شیروانی: 370 مترمربع

کارفرما: مهندس هاشمی

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها