پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه: مهرشهر

متریال: شینگل

مساحت پروژه: 210 مترمربع

پیمانکار: جناب مهندس شاه مرادی

پروژه: پیشانی و نمای ساختمان (استفاده از نمای شینگل) به همراه آلاچیق روف گاردن

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها