پوشش بام تخت جمشید

نقشه ی جهان
09121790195

پروژه 50- استفاده از ورق UPVC (آندوپلاس) طرح ذوزنقه سفید در سقف آپارتمان

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال :ورق PVC طرح ذوزنقه سفید

محل پروژه سقف شیبدار: کیانمهر مهرشهر

کارفرما : جناب آقا مهندس دهقان

مساحت اجرای سقف شیروانی: 757 متر

پروژه : سقف آپارتمان

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها