پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال:ورق PVC طرح سفال قرمز

محل پروژه سقف شیبدار: کردان

کارفرما : جناب آقای کوه خیل

پیمانکار:جناب مهندس ابراهیمی و سرکارخانم حق نژاد

مساحت اجرای سقف شیروانی: 250متر

پروژه :سقف ویلا 2 شیب

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها