پوشش بام تخت جمشید

نقشه ی جهان
09121790195

پروژه 6 – استفاده از شینگل در سقف شیبدار

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژ: شهرک طاووسیه

متریال: شینگل

کار فرما: مهندس حسین زاده – مهندس علی نژاد

 

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها