پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه: شهر جدید پرند

متریال:آندوویلا

علت استفاده از این محصول در سقف شیبدار: قیمت مناسب

مساحت پروژه : 800 متر

کارفرما: مسکن مهر

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها