پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدار: سرخاب, کرج

متریال: آندوویلا قرمز و ورق طرح سفال

کارفرما: خانم سلیمیان

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها